Hem | Spelbranschen | Spel i Sverige | Online spel | Internationellt | Las Vegas | Spelnet.se | Nyheter
 
Spel i Sverige
 ATG Hästar
 A-lotterierna
 Bingolotto
 Greyhound
 Kasinospel
 Postkodlotteriet
 Svenska Spel
 -----------------
 Bingohallar
 Nöjesparker
 Restaurangspel
 

Bingohallar

Det finns omkring 100 bingohallar i Sverige. De flesta - 2008 har Svenska Spel AB tagit över ett antal hallar - har ideella föreningar som förmånstagare och drives oftast av serviceföretag som består av flera föreningar alternativt av enskilda näringsidkare. Spelautomater Vegas i hallarna administreras av Svenska Spel och står för merparten av inkomsterna.

Det absolut vanligaste bingospelet är Klassisk Bingo, men man spelar också två andra varianter.

Så här spelar du bingo

Bingobricka innehåller tre rutor med vardera 5 x 5 = 25 nummer vilka är slumpvis fördelade från 1 till 75.

Klassisk bingo
Här gäller det att pricka in fem nummer i rad, antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Omgången avslutas när den (eller de, om man ropade samtidigt) pesoner får bingo först och vinner.

Mönsterbingo
I mönsterbingo ska du pricka in de nummer som är förmarkerade på just din brickan. På bingobrickan kan finnas olika mönster - siffror, bokstäver, symmetriska mönster osv men det gäller att pricka in de förmarkerade rutorna.

Variant bingo
Spelet går ut på att få alla fem nummerna i en Vågrät rad i samma ruta och det gäller att vara först för att få en Radvinst. Då ropar man ”BINGO”, Spelet stoppas och bingovärdinnan delar ut radvinsten kontant.
Om man inte ropar ”Bingo” i tid, dvs innan nästa nummer har ropats ut, så får man ingen vinst. Spelet bara fortsätter som om ingenting hade hänt.

När radvinsten delats ut fortsätter bingospelet tills någon spelare fått två, tre, fyra och fem (=full bricka) vågräta rader i samma ruta på bingobrickan. Efter full bricka är spelet slut och man börjar om från början med nya brickor.
För att det skall bli lättare för spelarna att hitta ett utropat nummer är bokstäverna B – I – N – G – O förtryckta överst på brickan. Varje bokstav i ordet BINGO står för en lodrät rad och tillsammans bildar de ordet BINGO. Enligt nedan följande tabell:

B som i Bertil (nummer 1 – 15)
I som i Ivar (nummer 16 – 30)
N som i Niklas (nummer 31 – 45)
G som i Gustav (nummer 46 – 60)
O som i Oskar (nummer 61 – 75)

Om t.ex ”Niklas 44” ropas ut så hittar man enkelt nummer 44 i den lodräta raden under N. Spelarna märker nummer 44 med en ring eller ett kryss på sina brickor. Om t.ex ”Gustav 55” ropas ut så hittar man enkelt nummer 55 i den lodräta raden under G. Och spelarna märker nummer 55 med en ring eller ett kryss på sina brickor.

Spelfakta

I Sverige (och i övriga Norden) spelar man bingo med 75 siffror, det finns dock spelformen som har 90 nummer på brickan. Den spelas på brittiska öarna och i Australien.
En bricka kostar 30 kr.I svenska Bingohallar är den högsta kontantvinsten ett basbelopp, ca 40 000 kronor. Vid specialarrangemang, där man spelar samtidigt i flera hallar, kan vinsten gå upp till 100 000 kronor.

 
Slots i Norden
Bekanta dig med olika villkor för automatspel hos våra grannar och i övriga Europa.

Supervinster
Den största vinsten i Sverige hittills - över 214 miljoner kronor hamnade i Helsingborgstrakten.

Hjälpredan finns
Svårt att reda ut terminologin i nätpoker eller kasino? Gå igenom engelska begrepp som används där innan du "bumpar" istället för att "passa".

 

 

 
 
Spelnet Presents a Film from Earls Court 2010
Fighter.com
 
 
Copyright© 2008 Spelnet.se - Produced by Scandnet.com | Disclaimer