Hem | Spelbranschen | Spel i Sverige | Online spel | Internationellt | Las Vegas | Spelnet.se | Nyheter
 
Spelbranschen
 Historia
 Idrotten & spel
 Lotteriinspektionen
 Spelberoende
 Riksförbund
 Varningssignaler
 Spelbolagen
 Staten
 Supervinster
 

Spelberoende:
Spelberoendes Riksförbund


Bildades år 2000

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

Spelberoendes Riksförbund bildades den 25 mars 2000. En arbetsgrupp med representanter från några av landets kamratföreningar hade då under fyra månader arbetat med att skapa förutsättningar för att bilda ett Spelberoendes Riksförbund.

Kamratföreningar

År 2008 finns 14 kamratföreningar som är anslutna till Spelberoendes Riksförbund. Inriktningen på dessa är att ge kamratstöd till spelare och deras anhöriga.

Förebygga och avhjälpa spelberoende

Spelberoendes Riksförbund arbete går ut på att förebygga och avhjälpa spelberoende genom att:

  • Informera spelberoende personer, anhöriga och andra berörda om möjliga hjälpinsatser.

  • Sprida information om spelberoendes orsaker, uttrycksformer och behandling.

  • Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida detta inom förbundet.

  • Skapa förutsättningar för lokalföreningarna och deras resurspersoner.

  • Förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar, särskilt bland barn och ungdomar.

  • Kritiskt granska marknadsföringen av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare.


Källa: Spelberoendes Riksförbund


 
Slots i Norden
Bekanta dig med olika villkor för automatspel hos våra grannar och i övriga Europa.

Supervinster
Den största vinsten i Sverige hittills - över 214 miljoner kronor hamnade i Helsingborgstrakten.

Hjälpredan finns
Svårt att reda ut terminologin i nätpoker eller kasino? Gå igenom engelska begrepp som används där innan du "bumpar" istället för att "passa".

 

 

 
 
Spelnet Presents a Film from Earls Court 2010
Fighter.com
 
 
Copyright© 2008 Spelnet.se - Produced by Scandnet.com | Disclaimer